PROGRAM HAKKINDA

AUZEF’e bağlı olan Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Programı, iki yıllık açık öğretim ön lisans programıdır. Perakendecilik ve mağazacılık iş ortamlarında uluslar arası standartlarda hizmet edebilme yeteneklerine bilgilerine katkıda bulunan, yaratıcı, yenilikçi, sektörler arası çalışma yapabilen, çalıştığı bölgenin ve ülkemizin geleneklerini yansıtma bilincine sahip çok kültürlü bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Detaylı Bilgi 

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi programıyla öğrencilerin, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Fonksiyonlarına ilişkin bütün bilgilere sahip olarak,

  • Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmeleri,
  • Kavram ve düşünceleri inceleyebilmek, verileri yorumlayabilmek, değerlendirebilmek ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmeleri.
  • Etkin iletişim kurma becerisine sahip olmaları hedeflenmektedir.

Başvuru Koşulları

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi ön lisans programına başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

  • Meslek liselerinin ilgili bölümlerden mezun olup, Mesleki Sınavsız Geçiş ile gelenler veya normal liselerden mezun olup, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS)’nin ilgili türde belirlenen YGS Puanını alıp   ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler kabul  edilmektedir.
  • Herhangi bir ön lisans / lisans bölümünde okuyan öğrenciler ve ön lisans / lisans bölümü mezunları da ikinci üniversite kapsamında bölüme başvuru yapabilirler.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dersler ve Ders Materyalleri

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi ön lisans programı; davranış bilimleri, genel işletme, temel ekonomi, pazarlama, perakendecilik, tüketici davranışları, pazarlama araştırmaları, tüketici hukuku, tedarik zinciri ve stok yönetimi gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi ön lisans programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, ön lisans diploması alarak “Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı” ünvanını kazanırlar.

Kariyer Olanakları

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi ön lisans programı mezunları;

  • Türkiye’deki bütün perakendecilik işletmelerinin yönetim, finans, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları gibi fonksiyonlara yönelik personel talebi bulunmaktadır.
  • Fakültemiz Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, Türkiye’deki tüm özel sektör ve kamu kuruluşlarında, uzman, yönetici vb. pozisyonlarda istihdam olanağı bulunmaktadır.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.