Mezuniyet


      KARİYER OLANAKLARI

   Bu bölümden mezun olan öğrencilere "Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı" ünvanı verilir. Bu bölümden mezun olan öğrenciler;

  • Türkiye’deki bütün perakendecilik işletmelerinin yönetim, finans, pazarlama, muhasebe, insan kaynakları gibi departmanlarında çalışabilmektedirler.
  • Bununla birlikte günümüzde program mezunları sadece kamuda değil sigortacılık, bankacılık başta olmak üzere özel sektörün birçok dalında da çalışabilmektedir.
      Mezuniyet Koşulları
  • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.